Zıt Anlamlı Kelimeler

Yurt-Vatan
Beyaz-Siyah
Yanıt-Cevap
Gece-Gündüz
Tümce-Cümle
Fakir-Zengin
Ulus-Millet
Acı-Tatlı
Sözcük-Kelime
Sıcak-Soğuk
İhtiyar-Yaşlı
Çok-Az
Sebep-Neden
Uzun-Kısa
Arzu-İstek
Yakın-Uzak
Kalp-Yürek
Yaşlı-Genç
Meydan-Alan
Güzel-Çirkin
Deprem-Zelzele
Son-İlk
Sıfat-Önad
Aç-Tok
Ad-İsim
Açık-Kapalı
Öğrenci-Talebe
Zayıf-Şişman
Muallim-Öğretmen
Bayat-Taze
Duru-Berrak
Savaş-Barış
Ak-Beyaz
Dost-Düşman
Hediye-Armağan
Temiz-Kirli
Güz-Sonbahar
Dar-Geniş
Zaman-Vakit
Doğru-Yanlış
Kafa-Baş
Tembel-Çalışkan
Yoksul-Fakir
İnce-Kalın
Rüya-Düş
Aşağı-Yukarı
Aş-Yemek
Yavaş-Hızlı
Doğa-Tabiat
Akşam-Sabah
Esir-Tutsak
Deli-Akıllı
Vazife-Görev
Alçak-Yüksek
Öykü-Hikâye
Dolu-Boş
İlave-Ek
Yaş-Kuru
Fiil-Eylem
İyilik-Kötülük
İmtihan-Sınav
Üzüntü-Sevinç
Ak* kara
Kötü*iyi
Beyaz *kara
Tembel *çalışkan
Büyük*küçük
Doğru *yanlış
Suçlu*masum
Güzel *çirkin
Tatlı *acı
Temiz *pis
Korkak*cesur
Geniş*dar
Açık*kapalı
Kuru*yaş
Şişman*zayıf
Akıllı*deli
Aç*tok
gerçek*sahte
Ağır*hafif
Başlangıç*bitiş
Soğuk*sıcak
Giriş *çıkış
Kâr*zarar
somurtkan güleç
sert yumuşak
açık kapalı
güçlü zayıf (anlam olarak zıt)
mat parlak
hür esir
yaz kış
Gece-gündüz
uzun-kısa
ters-düz
dar-geniş
yüksek-alçak
derin-sığ
tutumlu-savurgan
hızlı-yavaş
ağlamak-gülmek
galip-mağlup
aynı-farklı
akıllı-deli
eski-yeni
indirmek Kaldırmak
almak-vermek
genç-yaşlı
büyük-küçük
acı-tatlı
gülmek-ağlamak
Yaşlı-ihtiyar
siyah-kara
okul-mektep
önder-lider
hısım-dost
hasım-düşman
ana-temel-esas
dilek-istek-arzu
armağan-hediye
cimri-pinti
öğrenci-talebe
öğretmen-muallim
dizi-sıra
zırnık-metelik
güç-kuvvet
kırmızı-al
beyaz-ak
üzüntü-tasa
hatıra-anı
doktor-hekim
cevap-yanıt
veteriner-baytar
yıl-sene
ihtiyaç-gereksinim
sene-yüzyıl asır
tümce-cümle
kelime-sözcük
mektep-okul
vatan-yurt
misafir-konuk
rey-oy
vilayet-il
akıl-us
uçak-tayyare
ulus-millet
sonbahar-güz
tutsak-esir
cevap-yanıt
öykü-hikaye
yürek-kalp
önder-lider
fayda-yarar
isim-ad
hatıra-anı
zararlı-yararlı
ters-düz
ileri-geri
kuru-yaş
fayda-yarar
ayakkabı-pabuç
doktor-hekim
cümle-tümce
kelime-sözcük
deprem-zelzele
cevap-yanıt
soru-sual
abide-anıt
aciz-güçsüz
yoksul-fakir
acele-çabuk
aleni-açık
oy-rey
izahat-açıklama
adalet-hak
edep-adap
namzet-aday
adet-sayı
cennet-aden
bayağı-adi
baağışlama-affetme
ufuk-afak
zehir-ağı
aka-büyük
mektup-name
yurt - vatan
kıyı - sahil
fikir - düşünce ya da ide
misafir - konuk
vakit - zaman
kahin - medyum ya da öz türkçesi bilici
nesil - kuşak
Pay – Hisse
Uyum - Ahenk
Çağrı – Davet
Kavram – Mefhum
şaka-latife
sözlük-lügat

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !